Werken aan een leven zonder schulden

 Of het nu gaat om creditcardschulden, leningen, studieschuld of andere vormen van schuld: het is nooit te laat om in actie te komen en uw financiële situatie te verbeteren. Afhankelijk van de hoogte van uw schulden kan dit een lange weg zijn. Maar wanneer u hier vastberaden mee aan de slag gaat, kunt ook u weer controle krijgen over uw financiën. In dit artikel leest u enkele praktische inzichten en tips die u kunnen helpen.

Inzicht in uw schulden

Voordat u begint met het aflossen van uw schulden, is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van uw financiële situatie. Het is daarom handig om een overzicht te maken van alle schulden die u heeft, inclusief het bedrag, de rente en de minimale maandelijkse betaling. Door een lijstje te maken, kunt u beter prioriteiten stellen. Misschien ziet u wel een schuld die u snel of gemakkelijk kunt aflossen. Het kan zijn dat u schrikt van hoeveel schuld u heeft, of dat u zich zorgen maakt over hoelang het gaat duren om uw schulden af te lossen. Blijf kalm en besef dat wanneer u actie onderneemt, er licht aan het einde van de tunnel is. 

Een plan maken

Wanneer u weet welke schulden u heeft, kunt u een plan maken. In dit plan beschrijft u nauwkeurig welke stappen u gaat doorlopen om uw schulden af te lossen. De eerste stap is het opstellen van een budget. Dit wil zeggen dat u bepaalt hoeveel geld u maandelijks nodig heeft voor uw vaste lasten zoals het betalen van uw huur, verzekeringen en levensmiddelen. Door een budget op te stellen voor uw uitgaven, creëert u inzicht in de hoeveelheid geld dat u vrij kunt maken voor het aflossen van schulden. Hierdoor kunt u concrete doelstelling behalen, wat helpt bij gemotiveerd te blijven.

Uitgave schrappen

Het kan zijn dat u erachter komt dat het niet mogelijk is om (voldoende) schuld af te lossen. In dit geval moet u uitgaven gaan schrappen. Dit is erg vervelend, maar toch is het nodig. Kijk goed naar uw uitgaven en bekijk welke uitgaven minder belangrijk of zelfs overbodig zijn. Misschien betaalt u voor een oud telefoonabonnement dat u niet meer gebruikt, of heeft u een Netflix-abonnement terwijl u daar vrijwel nooit gebruik van maakt. Door deze onnodige uitgaven te schrappen, kunt u meer budget vrijmaken en sneller schuld aflossen.

Betere voorwaarden

Als het niet lukt om voldoende geld vrij te maken voor de minimale maandelijkse aflossingen, kunt u contact opnemen met uw schuldeisers en vragen om mildere voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld vragen of het mogelijk is om de rente te verlagen. Hoewel het niet zeker is dat uw schuldeiser hiermee instemt, is het zeker het proberen waard. Wanneer u contact opneemt en een concreet voorstel doet, kan de schuldeiser sympathiek zijn tegenover uw situatie. Belangrijk is wel om te realiseren dat het verlagen van uw rente ook uw aflosperiode verlengt. Dit is dus een maatregel die u alleen wil inzetten als het niet anders kan. 

Uitgave controleren

Wanneer u een concreet plan heeft gemaakt, begint u met het aflossen van uw schulden. Dit kan wekelijks, maandelijks of soms zelfs jaarlijks. Zorg dat u altijd uw plan volgt en dat u zicht focust op uw schulden én uw doel. Hierbij is het niet raar als u soms moedeloos wordt van hoe langzaam het gaat. Blijf op deze momenten positief. Schulden aflossen is een langzaam en langdurig proces, maar het uiteindelijke doel is onbetaalbaar. Een manier om gemotiveerd te blijven is door kleine doelen te stellen. Wanneer u deze doelen haalt, kunt u dat vieren met iets kleins. Zoals een verse bos bloemen, een frietje of een bezoekje aan de bioscoop. Een belangrijk onderdeel van het controleren van uw uitgaven is dat u heel consequent moet zijn. Uw uitgaven beheersen, betekent dat u vaker ‘nee’ moet zeggen dan u ‘ja’ kan zeggen.

Het is goed om stil te staan bij het feit dat u niet de enige bent die een soortgelijke situatie doorgaat; iedereen heeft wel eens schulden gehad en veel mensen hebben dat nog steeds. Dus, wanneer u het af en toe even moeilijk vindt, of u niet gemotiveerd bent om het volgende stapje te zetten, wees dan niet bang om uw hart te luchten bij uw vrienden of familie.