Pesten

Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staat veel informatie.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Of door het verspreiden van een naaktfoto. Kijk op de websites Meldknop.nl en Help wanted voor advies en hulp.

Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Pesten via internet en telefoon heet cyberpesten. Nu jongeren veel achter de computer zitten, gebeurt dit steeds vaker. Kijk wat er tegen cyberpesten te doen is op de websites Mediawijsheid.nl en Veilig Internetten en NJI Mediaopvoeding. Op Vraag het de politie.nl vindt uw kind antwoord op vragen over veiligheid.

Misschien is een weerbaarheidstraining iets voor uw kind. Kijk op de website van MEE & De Wering voor meer informatie.

GGD Hollands Noorden - vertrouwenspersoon onderwijs

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur.

Telefoonnummer
088 010 05 50

MEE & De Wering - cursussen

E-mailadres
info@meewering.nl

Telefoonnummer
088 007 52 00

Help wanted

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Mediawijsheid.nl

Meldknop

Website
www.meldknop.nl

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind wordt gepest

Nederlands Jeugdinstituut NJI - mediaopvoeding

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl

Telefoonnummer
0800 282 82 80

Veilig internetten


Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op Pestweb en de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor informatie en advies.

Ook op Stop pesten nu vindt u informatie.

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind pest

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl

Telefoonnummer
0800 282 82 80

Stop pesten nu


Praat erover. Bijvoorbeeld met de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts van de organisatie waar u werkt. Probeer samen het pesten te stoppen. Praat ook met uw werkgever. De werkgever is verplicht pesten op het werk tegen te gaan.

Doet de werkgever niet genoeg? Dan kunt u een klacht indienen.

Op de website van het Juridisch Loket staat meer over wat u kunt doen. Op Pestenopdewerkvloer.nl staan tips en verhalen van anderen.

Juridisch Loket - pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer