Huiselijk geweld

Doe aangifte van geweld bij de politie. Ook als u bang bent voor uw partner. U heeft recht op bescherming. Bel ook met Veilig Thuis. Zij staan dag en nacht klaar met advies en hulp.

Bent u thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis. Zij kunnen zorgen voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kind mag mee.

Is het niet veilig om te bellen? Ga dan naar de apotheek en noem het codewoord 'Masker 19'. De mensen bij de apotheek brengen u in contact met hulpverleners. Als u samen met uw partner de apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf contact op met Veilig Thuis.

Wilt u met iemand praten? Dat kan met iemand van De Luisterlijn. Op de website van Slachtofferhulp komt u in contact met lotgenoten. Uw huisarts kan u ook verder helpen.

Ook op de website van Slachtofferwijzer vindt u meer informatie. U kunt ook het A-team bellen. Maatschappelijk werk vindt u bij MEE & De Wering. Wilt u praten over iemands gedrag? Neem contact op met Meldpunt Vangnet & Advies.

Bij MEE & De Wering kunnen vrouwen naar de cursus Heft in eigen hand. Kijk op de website voor meer informatie.

A-team Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur

E-mailadres
ateam@hgknh.nl

Telefoonnummer
085 064 40 95

MEE & De Wering - contactinformatie

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Telefonisch afspraak maken tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder

E-mailadres
info@meewering.nl

Telefoonnummer
088 00 75 200

MEE & De Wering - cursussen

E-mailadres
info@meewering.nl

Telefoonnummer
088 007 52 00

Meldpunt Vangnet & Advies - OGGZ

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76G
1781 HK Den Helder

Postadres
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

Telefoonnummer
088 01 00 526

Politie - wijkagenten

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

Slachtofferhulp - forum huiselijk geweld

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)


Bespreek het met uw huisarts.

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen.

U kunt ook contact opnemen met Meldpunt Vangnet & Advies of met GGZ Noord-Holland Noord. Zij geven informatie en advies of verwijzen u door.

GGZ Noord-Holland Noord - Den Helder

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-17.00 uur.

Bezoekadres
Middenweg 159B
1782 BE Den Helder

Website
www.ggz-nhn.nl

Telefoonnummer
088 656 50 10

Meldpunt Vangnet & Advies - OGGZ

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76G
1781 HK Den Helder

Postadres
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

Telefoonnummer
088 01 00 526

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)


Bel de politie of ga langs. Wilt u liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. U kunt bellen of online uw melding doorgeven.

Ook kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Zij geven u advies en helpen u verder.

Denkt u dat een kind of oudere wordt mishandeld? Op de website Ik vermoed huiselijk geweld leest u hoe u het kind of de oudere kunt helpen.

Op de websites van Slachtofferhulp en Slachtofferwijzer vindt u meer informatie voor mensen die een slachtoffer willen helpen.

Ik vermoed huiselijk geweld bij een kind

Ik vermoed huiselijk geweld bij een oudere

Politie - anoniem iets melden

Telefoonnummer
0800 70 00

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

Slachtofferwijzer

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Telefoonnummer
0800 20 00 (gratis)