Hulp bij onderwijs

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de gemeente.

Wilt u liever eerst eens met iemand praten? MEE & De Wering onderzoekt samen met u de mogelijkheden. Neem contact op en maak een afspraak.

MEE & De Wering - contactinformatie

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Telefonisch afspraak maken tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder

E-mailadres
info@meewering.nl

Telefoonnummer
088 00 75 200

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Website
www.ecio.nl

Regelhulp

Wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp - studeren met ondersteuning

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering


Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Werken en werkzoekenden kunnen een STAP-budget krijgen. Dat is geld voor het volgen van een opleiding. Het STAP-budget vraagt u aan bij UWV. Kijk op de website Rijksoverheid - STAP-budget voor meer informatie. Of op de website van de Competence factory.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Voor advies kunt u terecht bij het Leerwerkloket. 

Gemeente Den Helder - bijzondere bijstand

Openingstijden balies Klantcontactcentrum:

Alleen open voor dringende zaken op afspraak vanwege coronavirus.

    \t
  • maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 - 17.00 uur (op afspraak)
  • \t
  • donderdag: 8.30 - 19.30 uur (op afspraak)
  • \t
  • vrijdag: 8.30 - 12.00 uur (op afspraak)

Bezoekadres
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder

Telefoonnummer
14 02 23

Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Competence factory - STAP-budget

Doorzaam scholingsvoucher

DUO

Website
www.duo.nl

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren


Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep.

Wilt u liever iemand spreken of heeft u meer hulp nodig? Neem contact op met het Leerwerkloket.

Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf