Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen.

  • Een kinderdagverblijf is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Uw kind kan hier overdag, ’s avonds en in het weekend naar toe. Het medisch kinderdagverblijf (MKD) is er voor kinderen met ernstige problemen in de ontwikkeling.
  • Een peuteropvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Uw kind kan hier een ochtend of een middag naar toe. Uw kind leert alvast spelend hoe het is op de basisschool. Heeft uw peuter een taalachterstand? Op de peuteropvang is extra aandacht voor taal.
  • De buitenschoolse opvang is voor kinderen op de basisschool. Dit kan opvang voor en na schooltijd zijn. Of in de vakanties.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kijk op de website van het Landelijk Register Kinderopvang voor opvang bij u in de buurt.

Of kijk op de website van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH), Kappio of Kinderdagverblijven Den Helder.

Meer informatie over gastouders vindt u op de website van Boink.

Ook opa, oma of een buurvrouw kunnen gastouder zijn. Als ze ingeschreven zijn bij een gastouderbureau, kunt u hen een bedrag betalen en krijgt u ook kinderopvangtoeslag. Let op: het oppasloon kan gevolgen hebben voor een uitkering, pensioen of toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag. Neem contact op met de Belastingdienst voor meer informatie.

Heeft uw kind een ontwikkelingsachterstand? Schrijf het in bij een speciale peuteropvang of kinderdagverblijf. Dit heet een voorschool. Uw kind krijgt dan extra hulp bij het leren. Er is ook een vroegschool. Dat is een speciale groep op de basisschool. Maak een afspraak bij het consultatiebureau of uw huisarts voor meer informatie. Lees ook de informatie van de Rijksoverheid.

GGD Hollands Noorden - consultatiebureau Jeugdgezondheidzorg Den Helder

Inloopspreekuur consultatiebureau: dinsdag 13.30-14.30 uur

 

Bezoekadres
Bernhardplein 76A 76F
1781 HK Den Helder

Telefoonnummer
088 01 00 552

Huisartsen Den Helder

Kappio

Gratis hulp bij aanvragen Toeslag Kinderopvang.

Bezoekadres
De Verwachting 3
1761 VM Anna Paulowna

Website
www.kappio.nl

E-mailadres
info@kappio.nl

Telefoonnummer
022 353 47 97

Kinderdagverblijven Den Helder

Stichting Kinderopvang Den Helder

Bezoekadres
Korvetstraat 67
1784 MP Den Helder

Website
www.skdh.nl

E-mailadres
info@skdh.nl

Telefoonnummer
022 361 42 02

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Telefoonnummer
0800 05 43

Boink - gastouderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Rijksoverheid - wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?


Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden, dan loopt u geen toeslag mis. De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot 3 maanden terug.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

  • of de kinderopvang is goedgekeurd door de overheid
  • of u zelf een deel van de kinderopvang betaalt
  • of u werkt of leert
  • hoeveel u verdient

Peuterspeelzalen vallen ook onder kinderopvang. U kunt dus ook kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

De gemeente betaalt soms ook mee aan de kosten van de kinderopvang. Bijvoorbeeld als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag maar wel kinderopvang nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een ziekte of beperking heeft. Of omdat u een bijstandsuitkering krijgt en cursussen volgt om werk te vinden.

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de opvangvoorzieningen die de overheid heeft goedgekeurd.

Wilt u hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag? Bij de Informatiewinkel van MEE & De Wering kunt u terecht voor hulp en advies. Of bij het kinderdagverblijf van uw kind.

MFC 't Wijkhuis - informatiewinkel

Maatschappelijke hulpverlening telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 11.00 uur;

Inloopspreekuur sociaal-juridische hulpverlening:  dinsdag 9.00 - 11.00 uur;

Sociaal juridische hulpverlening op afspraak: maandag en woensdag 10.00 - 12.00 uur.

Bezoekadres
Texelstroomlaan 5
1784 EA Den Helder

E-mailadres
info@meewering.nl

Telefoonnummer
088 007 52 00

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Telefoonnummer
0800 05 43

Landelijk Register Kinderopvang