Ik ben het niet eens met een besluit en wil bezwaar maken

Juridisch Loket - Alkmaar

Inloopspreekuur: \tmaandag 9.00 - 11.00 uur \tdinsdag 14.00 - 16.00 uur \twoensdag 9.00 - 11.00 uur

Postadres
Noorderkade 116

Juridisch Loket

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555