Het ABC van LGBTQ+

Transgender, biseksueel en queer; we horen er steeds vaker over maar voor veel mensen is het nog steeds verwarrend wat het nu precies betekent en waarom er zo 'moeilijk over gedaan moet worden'. Heeft u ook eigenlijk geen idee waar LGBTQ+ voor staat en wat u ervan moet denken? Wij helpen u graag op weg met een uitleg van het verschil tussen gender en seksualiteit, de betekenis van de meestgebruikte letters en door u meer te vertellen over de emancipatie van de LGBTQ+ gemeenschap.
 

Gender

Gender staat voor het geslacht waarmee u zichzelf identificeert. De meeste mensen zullen zeggen dat zij man of
vrouw zijn. Dat bepalen we meestal op basis van uiterlijke kenmerken zoals baardgroei, de stem of de lijn van iemands kaak, maar ook op kapsel en kleding. In de LGBTQ+ gemeenschap zal eerder gezegd worden dat iemand zich man of vrouw voelt of iets er tussenin. 
 

Non-binair

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich non-binair noemen. Hiermee geven ze aan dat ze zichzelf niet in een specifiek hokje plaatsen van man of vrouw of iets er tussenin. Dat is voor veel mensen moeilijk te begrijpen omdat we gewend zijn dat wat we zien, direct te benoemen. 
 

Seksualiteit

Seksualiteit gaat over de soort personen waar iemand zich seksueel tot aangetrokken voelt. Man, vrouw, allebei of anders. Zo kan een non-binair persoon zich dus lesbisch noemen als die alleen op mensen met een vrouwelijke genderidentiteit valt of homoseksueel als die alleen op mensen met een mannelijke  genderidentiteit valt. 

We snappen dat dit alles best veel vraagt van uw voorstellingsvermogen en dat het verwarrend kan zijn. Om uw brein toch een beetje structuur te geven zetten we de meest voorkomende genderidentiteiten en seksuele voorkeuren even onder elkaar.
 

LGBTQ

 • L staat voor lesbian en heeft betrekking op vrouwen of mensen met een non-binaire identiteit die alleen op vrouwen vallen. 
 • G staat voor gay (of homoseksueel) en heeft betrekking op mannen of mensen met een non-binaire identiteit die alleen op mannen vallen.
 • B staat voor biseksueel. Deze groep mensen is aangetrokken tot meerdere genders waaronder mannen en/of vrouwen.
 • T staat voor transneutraal, transgender en transseksueel. Transneutraal is hetzelfde als non-binair. Transgender zijn mensen die zich met zowel het mannelijke als het vrouwelijke gender identificeren. Met transseksueel worden mensen bedoeld waarbij hun genderidentiteit niet past bij hun uiterlijke kenmerken en die door middel van een operatie en gebruik van hormonen hun geslacht hebben veranderd. 
 • Q staat voor queer. Met deze term geven mensen aan dat ze zich niet in één hokje thuisvoelen wat betreft gender en seksualiteit. Een andere betekenis van de Q is het woord questioning, wat verwijst naar mensen die nog zoekend zijn naar hun seksuele geaardheid, identiteit of uitdrukking van sekse.
   

Plus

De + kan op zijn beurt ook nog eens opgedeeld worden in verschillende categorieën. Dit zijn de meest gebruikte:

 • Intersekse: mensen met lichaamskenmerken van beide seksen (man en vrouw).
 • Ally: een bondgenoot die opkomt voor de LGBTQ+ community maar zelf niet onder een van de genoemde groepen valt. (Meestal zijn deze mensen heteroseksueel en worden ze ook wel ‘Straight Allies’ genoemd.) 
 • A-seksueel: mensen die weinig tot geen behoefte voelen aan seks.
 • Pan seksueel: mensen die niet vallen op een specifiek geslacht (genderblind), maar op een bepaald karakter of persoonlijkheid.
   

Emancipatie der seksen

Eeuwenlang bepaalde het kerkelijke geloof wat mensen in het algemeen goed en slecht hoorden te vinden. De teksten uit de Bijbel werden daarbij als belangrijkste bron gebruikt. Daarmee werd onder andere bepaald dat mannen en vrouwen gemaakt waren om samen te komen, te trouwen en kinderen te verwekken. Iedereen die niet volgens die regels wenste te leven werd gezien als ‘slecht’ en liep het risico hiervoor ter dood te worden veroordeeld.

In de laatste eeuw is de invloed van de kerk op de politiek, het rechtssysteem en de publieke mening steeds kleiner geworden. Mensen kregen steeds meer rechten om te zijn en te worden wat ze wilden en zelf keuzes te maken over hun leven zolang ze hiermee niet de wet overtreden. Toch werden homo's en lesbiennes nog steeds gezien als ‘ziek’ of ‘gestoord’ en werden dan ook zo behandeld. 
 

Veranderingen in de wet 

In Nederland werd in 1971 discriminatie van homoseksueel gedrag wettelijk uitgebannen. Volgens de Wet Gelijke Behandeling (1994) mag het feit dat iemand hetero of homo is nooit reden zijn om uitgesloten of anders behandeld te worden. Op 1 april 2001 voerde Nederland als eerste land ter wereld het wettelijk huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht in. De laatste 20 jaar is ook in veel andere landen de tolerantie over de persoonlijke seksuele voorkeuren en genderidentiteit langzaam iets gegroeid. Het homohuwelijk is inmiddels in ongeveer 30 landen officieel erkend. Maar in meer dan 70 landen is homoseksualiteit nog steeds illegaal en soms zelfs strafbaar met de doodstraf. Daarnaast worden wereldwijd homo’s, lesbiennes, transgenders en alle andere niet-heteroseksuelen dagelijks gediscrimineerd op het werk, in openbare gelegenheden en op straat. Soms blijft het bij nare ‘grappen’ en opmerkingen maar vaak worden zij ook bespuugd of in elkaar geslagen. 
 

Verruim de hokjes 

De generatie die nu opstaat tegen discriminatie, ongelijke behandeling en geweld tegen mensen in de LGBTQ+ gemeenschap is het zat en eist dat zowel de overheid als het bedrijfsleven en alle anderen nu eindelijk gaan accepteren dat de mens nu eenmaal niet slechts in twee smaken komt. We zijn niet allemaal alleen man of vrouw, niet alleen wit of zwart en we houden niet alleen van het een of het ander. De reden dat we het lastig vinden om ons beeld over gender en seksualiteit te veranderen komt doordat ons brein geprogrammeerd is om in hokjes te denken. In onze vroegste jeugd wordt wat we zien gekoppeld aan een bepaald label en daardoor kunnen we de rest van ons leven het verschil bepalen tussen een koe en een hert of tussen een bed en een tafel. Non-binair past niet in een vakje en dat maakt ons onzeker. We willen zó graag begrijpen wat we zien dat we, als dat niet lukt, we er zelf maar een stickertje op plakken: raar, vies, ziek of slecht. En dat zijn precies de stickers waar de LGBTQ+ gemeenschap van af wil. Ze vragen mensen daarom om hun blik te verruimen, hun hokjes te vergroten en verschillen niet te veroordelen maar te omarmen.