De risico’s van overgewicht bij mannen

De cijfers liegen er niet om: bijna 50 % van de Nederlanders heeft last van overgewicht. En hierbij zijn het vooral de mannen die het percentage in de rode cijfers trekken. Toch is overgewicht bij mannen maatschappelijk veel meer geaccepteerd dan bij vrouwen. Niemand trekt een scheef gezicht bij het zien van de buik van oom Henk die met een biertje in de tuin zit of op een feestje aan de buurman vraagt of hij dat nu wel zou doen wanneer hij een hand chips pakt.

Maar ook bij mannen is overgewicht een belangrijke oorzaak van allerlei ernstige medische kwalen. Natuurlijk komt overgewicht niet alleen voort uit ongezond eten. Ook andere factoren vergroten de kans op overgewicht zoals sommige medicatie, een chronische ziekte of handicap en natuurlijk speelt erfelijkheid ook een belangrijke rol. Wat de reden ook is, het is belangrijk om actie te nemen voor overgewicht overgaat in (morbide) obesitas. Dit is een vorm van overgewicht die zich lastig laat behandelen en levensbedreigend kan zijn.
 

Meten is weten

Een goede methode om te bepalen of u overgewicht hebt,  is uw Body Mass Index te weten oftewel uw BMI. U kunt uw BMI zelf uitrekenen door uw gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte in meters. Als u bijvoorbeeld 65 kilo weegt en u bent 1,70 meter lang, dan berekent u het BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.


Wat is een gezond BMI?

Voor volwassenen ligt een gezond BMI tussen de 18,5 en de 25. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor ouderen en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht. Hieronder ziet u de BMI-grenzen per leeftijdsgroep.

BMI grenzen 19-69 jaar                              Betekenis
Lager dan 18,5                                             Ondergewicht
Vanaf 18,5 tot 25                                          Gezond gewicht
Vanaf 25 to 30                                              Overgewicht
30 of hoger                                                   Ernstig overgewicht (obesitas)

 

De eerste stap naar een gezond gewicht

Zeker wanneer u ernstig overgewicht heeft, is het tijd om direct in actie te komen. Uw gezondheid kan, zonder dat u het echt heeft gemerkt, al echt in gevaar zijn. U loopt het risico een hartinfarct of beroerte te krijgen en ook de kans op levensbedreigende ziekten als suikerziekte en kanker is erg groot bij mensen met ernstig overgewicht. Iedere dag dat u er niets aan doet, vergroot dit risico alleen maar. Neem dus meteen contact op met uw huisarts om met hem of haar de behandelingsmogelijkheden te bespreken. 


Hoewel schaamte over het lichaamsgewicht vaak besproken wordt door vrouwen, hebben ook mannen hier last van. Alleen praten zij hier vaak minder open over. Ze lachen het weg of negeren het. Maar nu u weet dat bijna de helft van de Nederlanders ook worstelt met hun gewicht hoeft u zich hier hopelijk niet langer zorgen over te maken. Gun uzelf een gezonde toekomst en vraag hulp.