De Hulpbieder en de Hulpvrager; wat is nu beter?

Er zijn mensen die altijd klaar staan voor een ander. Of ze het nu druk hebben of ze eigenlijk zelf best wat problemen hebben: ze zeggen nooit nee. Dit zijn de échte Hulpbieders. Dan zijn er ook mensen die juist helemaal niet bang zijn om hun omgeving hulp te vragen als ze dat nodig hebben en dat dan ook regelmatig doen. De typische Hulpvragers. Wat bent u? 
 

De voor- en nadelen van de Hulpbieder

Als u een hulpbieder bent, weet u vast hoe fijn het is om een ander te kunnen helpen, maar voelt u misschien ook de druk van altijd maar ‘ja’ zeggen iedereen. Vaak is dit een gewoonte die voortkomt uit de angst om niet aardig gevonden te worden. De hulpbieder loopt ook het risico mensen aan te trekken die vooral uit zijn op die ‘handige hulp’ en nauwelijks interesse tonen voor de persoon zelf.
 

De voor- en nadelen van de Hulpvrager

De hulpvrager beseft dat het geen schande is om toe te geven dat je niet alles zelf kan en dat ieder mens zijn eigen unieke talenten heeft die we met elkaar kunnen delen. Anderzijds zal de hulpvrager soms vooral hulp vragen omdat hij totaal geen vertrouwen heeft in zijn eigen talenten en altijd het gevoel heeft dat anderen alles beter kunnen. De hulpvrager loopt daarnaast het risico dat de omgeving hen ervaart als ‘lastig’ of als iemand die alleen maar contact zoekt uit eigenbelang.
 

Probeer eens de andere kant te ervaren

Beide types hebben dus zowel voordeel als nadeel van hun keuzes. Hoewel bijna iedereen een voorkeur heeft voor het een of het ander, is het voor een hulpvrager goed om ook eens te onderzoeken op welke manier hij of zij anderen kan helpen. En voor iemand die altijd hulp biedt zou het helemaal geen slecht idee zijn om eens hulp van een ander te vragen. Het kan de hulpvrager helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en een gevoel te geven ook iets toe te voegen aan het welzijn van anderen. Voor de hulpbieder is het accepteren van hulp een manier om te leren dat ‘aardig gevonden worden’ niet alleen afhangt van hoe nuttig jij bent voor anderen en dat mensen het leuk vinden ook eens iets terug te kunnen doen. 
 

Zoeken naar balans

Zoals bij veel dingen in het leven is de truc om de balans te vinden tussen het een en het ander. Hulp durven vragen is zeker een goede kwaliteit, maar durf ook in uzelf te vertrouwen en uw unieke talenten te delen met anderen. Hulp bieden is ontzettend lief, maar doe het niet uit angst om anders niet goed genoeg te zijn en durf te ervaren hoe fijn het is om af en toe hulp te ontvangen.