Dagbesteding

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Cliëntondersteuning vraagt u aan bij MEE & De Wering, Mantelzorgcentrum en RCO De Hoofdzaak. Kijk op de websites voor meer informatie.

Meer informatie over wat cliëntondersteuning is, vindt u op de websites van Regelhulp en de Nationale ombudsman.

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de Kop van Noord-Holland. 

Bezoekadres
Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22
1785 JP Den Helder
Website
www.mantelzorgcentrum.nl
E-mailadres
info@mantelzorgcentrum.nl
Telefoonnummer
022 374 70 09

MEE & De Wering - cliëntondersteuning

Klik op Ik zoek hulp.

Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Website
www.meewering.nl
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 007 52 00

RCO De Hoofdzaak - cliëntondersteuning

Bezoekadres
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder
Website
www.rcodehoofdzaak.org/clientondersteuning
E-mailadres
clientondersteuning-kop@rcodehoofdzaak.org
Telefoonnummer
022 368 46 96

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl
E-mailadres
info@bmzm.nl
Telefoonnummer
085 21 00 630

Regelhulp - cliëntondersteuning

Website
www.regelhulp.nl/clientondersteuning

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Website
www.nationaleombudsman.nl | Cliëntondersteuning

Neem contact op met een contactpersoon van MEE & De Wering. Zij geven u advies en informatie over de mogelijkheden.

Dagbesteding voor ouderen vindt u vaak bij zorginstellingen zoals verzorgingshuizen. Of in het wijkcentrum.

Bij Vrijwaard vindt u 4 ontmoetingscentra: Tijd, De Soos, De Verbinding en Westhoek. U kunt er terecht voor een kopje koffie en voor een maaltijd. Er is ook een Paviljoen van Toen. Ook in de woonzorgcentra van Zorggroep Tellus kunt u terecht. Kijk op de website voor de adressen.

Op de website van het Ouderenfonds vindt u informatie over activiteiten bij u in de buurt. Ook de ouderenbonden KBO en PCOB bieden activiteiten.

Stichting Vrijwaard

Bezoekadres
Bernhardplein 76D
1781 HK Den Helder
Website
www.vrijwaard.nl
E-mailadres
info@vrijwaard.nl
Telefoonnummer
0223 68 08 24

KBO - Den Helder

Website
www.kbonoordholland.nl/den-helder
Telefoonnummer
022 363 02 65

PCOB - Den Helder

Op de website vindt u contactgegevens, ledenservice en activiteiten.

Website
www.pcobdenhelder.nl
E-mailadres
secr.pcobdenhelder@outlook.com

KBO-PCOB

Website
www.kbo-pcob.nl
Telefoonnummer
030 34 00 655

MEE & De Wering - contactinformatie

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Telefonisch afspraak maken tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Website
www.meewering.nl/contactinformatie
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 00 75 200

Zorggroep Tellus - activiteiten

Website
www.zorggroeptellus.nl/activiteiten
E-mailadres
info@zorggroeptellus.nl
Telefoonnummer
022 363 85 00

Nationaal Ouderenfonds

Website
www.ouderenfonds.nl/

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een familielid, mantelzorger of iemand anders uit uw eigen netwerk
 • uw persoonlijk begeleider of ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie, of
 • een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuning vindt u bij MEE & De Wering, bij Mantelzorgcentrum en bij RCO De Hoofdzaak. Dit is gratis.

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de Kop van Noord-Holland. 

Bezoekadres
Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22
1785 JP Den Helder
Website
www.mantelzorgcentrum.nl
E-mailadres
info@mantelzorgcentrum.nl
Telefoonnummer
022 374 70 09

MEE & De Wering - cliëntondersteuning

Klik op Ik zoek hulp.

Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Website
www.meewering.nl
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 007 52 00

RCO De Hoofdzaak - cliëntondersteuning

Bezoekadres
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder
Website
www.rcodehoofdzaak.org/clientondersteuning
E-mailadres
clientondersteuning-kop@rcodehoofdzaak.org
Telefoonnummer
022 368 46 96

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Mensen met een beperking kunnen terecht bij een activiteitencentrum of zorgboerderij. Op de website Zorgboeren vindt u zorgboerderijen in uw buurt.

Voor activiteiten of dagbesteding kunt u ook terecht bij 's Heeren Loo of Esdégé-Reigersdaal. Zij bieden woonvoorzieningen aan voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Of bel met MEE & De Wering voor hulp. 

Op de site van GGZ Noord-Holland vindt u cursussen en activiteiten voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Of misschien is een indicatie voor dagbesteding mogelijk. Neem contact op met de gemeente.

MEE & De Wering - cliëntondersteuning

Klik op Ik zoek hulp.

Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Website
www.meewering.nl
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 007 52 00

GGZ Noord-Holland Noord - Den Helder

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-17.00 uur.

Bezoekadres
Middenweg 159B
1782 BE Den Helder
Website
www.ggz-nhn.nl
Telefoonnummer
088 656 50 10

's Heeren Loo

Zorg op maat voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Website
www.sheerenloo.nl
Telefoonnummer
088 036 20 30

Esdégé-Reigersdaal

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Bij Esdégé-Reigersdaal vindt u ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een:

  \t
 • lichamelijke beperking
 • \t
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • \t
 • licht verstandelijke beperking (LVB)
 • \t
 • verstandelijke beperking (VB)
 • \t
 • ernstig verstandelijke beperking (EVB)
 • \t
 • ernstig meervoudige beperking (EMB)
 • \t
 • chronische en progressieve ziekte
 • \t
 • Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis

Bezoekadres
J.Duikerweg 1
1703 DH Heerhugowaard
Postadres
Postbus 1065
1700 BB Heerhugowaard
Website
www.esdege-reigersdaal.nl
E-mailadres
clientbureau@esdege-reigersdaal.nl
Telefoonnummer
022 633 20 00

Gemeente Den Helder - bezoekadres Sociaal Domein

Openingstijden balies Klantcontactcentrum:

Alleen open voor dringende zaken op afspraak vanwege coronavirus.

 • maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 - 17.00 uur (op afspraak)
 • donderdag: 8.30 - 19.30 uur (op afspraak)
 • vrijdag: 8.30 - 12.00 uur (op afspraak)

Bezoekadres
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
Website
www.denhelder.nl
Telefoonnummer
14 02 23

Zorgboeren

Website
www.zorgboeren.nl