Problemen op school

Wordt uw kind op school gepest? Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staat veel informatie.

Vaak gebeurt het pesten via internet. Bijvoorbeeld door te schelden op sociale media. Of door het verspreiden van een naaktfoto. Kijk op de websites Meldknop.nl en Help wanted voor advies en hulp.

Wil uw kind met iemand praten? Dat kan via Pestweb of de Kindertelefoon.

Pesten via internet en telefoon heet cyberpesten. Nu jongeren veel achter de computer zitten, gebeurt dit steeds vaker. Kijk wat er tegen cyberpesten te doen is op de websites Mediawijsheid.nl en Veilig Internetten en NJI Mediaopvoeding. Op Vraag het de politie.nl vindt uw kind antwoord op vragen over veiligheid.

Misschien is een weerbaarheidstraining iets voor uw kind. Kijk op de website van MEE & De Wering voor meer informatie.

Veilig internetten

Website
www.veiliginternetten.nl

Mediawijsheid.nl

Website
www.mediawijsheid.nl/onlinepesten

GGD Hollands Noorden - vertrouwenspersoon onderwijs

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur.

Website
www.ggdhn.nl/vertrouwenspersoon-onderwijs
E-mailadres
info@ggdhollandsnoorden.nl
Telefoonnummer
088 010 05 50

Nederlands Jeugdinstituut NJI - mediaopvoeding

Website
www.nji.nl/mediaopvoeding

MEE & De Wering - cursussen

Website
www.meedewering.nl/cursussen-den-helder
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 007 52 00

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Website
www.kindertelefoon.nl
Telefoonnummer
0800 04 32

Meldknop

Website
www.meldknop.nl

Help wanted

Website
www.helpwanted.nl

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl
E-mailadres
pestweb@schoolenveiligheid.nl
Telefoonnummer
0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind wordt gepest

Website
www.nji.nl/pesten/mijn-kind-wordt-gepest

Ook pesters hebben hulp nodig om te stoppen met pesten. Praat erover met de leerkracht van uw kind. Of met de vertrouwenspersoon van de school. Kijk op Pestweb en de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor informatie en advies.

Ook op Stop pesten nu vindt u informatie.

Stop pesten nu

Website
www.stoppestennu.nl/voor-ouders

Pestweb

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Website
www.pestweb.nl
E-mailadres
pestweb@schoolenveiligheid.nl
Telefoonnummer
0800 282 82 80

Nederlands Jeugdinstituut - mijn kind pest

Website
www.nji.nl/pesten/mijn-kind-pest

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen.

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Website
Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

 • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
 • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
 • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
 • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.
 • U kunt ook bellen met de vertrouwenspersoon voor onderwijs van de GGD Hollands Noorden.

GGD Hollands Noorden - vertrouwenspersoon onderwijs

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur.

Website
www.ggdhn.nl/vertrouwenspersoon-onderwijs
E-mailadres
info@ggdhollandsnoorden.nl
Telefoonnummer
088 010 05 50

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland

Website
www.swvkopvannoordholland.nl

Leerplichtambtenaar

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur

Telefoonnummer
14 0223

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Zit uw kind op de basisschool? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen uw kind en u verder.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Neem contact op met de mentor van uw kind. Daar kunt u terecht met uw vragen. Heeft uw kind begeleiding nodig bij het huiswerk maken? Of heeft het last van faalangst? Ga naar de mentor. Hij of zij zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.

Huiswerkbegeleiding vindt u bijvoorbeeld bij 4 Young Talent of op Huiswerkbegeleiding.nl. Op de website Leren is een makkie krijgt uw kind tips en ezelsbruggetjes.

Denkt u dat uw kind dyslexie heeft? Neem dan contact op met OBD Noordwest. Zij kunnen dyslexie vaststellen en behandelen.

Gaat het om problemen met iemand op school? U kunt bellen met de vertrouwenspersoon voor onderwijs van de GGD Hollands Noorden.

Misschien is een Bikkeltraining geschikt voor uw kind. Kijk op de website voor meer informatie.

Leren is een makkie

Website
www.lereniseenmakkie.nl

Huiswerkbegeleiding

Website
www.huiswerkbegeleiding.nl

GGD Hollands Noorden - vertrouwenspersoon onderwijs

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur.

Website
www.ggdhn.nl/vertrouwenspersoon-onderwijs
E-mailadres
info@ggdhollandsnoorden.nl
Telefoonnummer
088 010 05 50

4 Young Talent

Huiswerkbegeleiding, bijles en talentontwikkeling

Website
www.4youngtalent.nl

Bikkeltraining Noord-Holland

Rechts vindt u alle Bikkeltrainingen.

Website
www.bikkeltraining.nl/bikkeltrainers-noord-holland

OBD Noordwest - dyslexie

Bezoekadres
James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
Postadres
Postbus 1120
1810 KC Alkmaar
Website
www.obdnoordwest.nl/dyslexie
E-mailadres
onldyslexie@obdnoordwest.nl
Telefoonnummer
0229 25 93 83

Soms geeft het gedrag van een kind problemen. Voor het kind zelf, of voor de mensen om hem heen. Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:

 • vaak heel druk zijn
 • slecht luisteren
 • vaak boos zijn
 • heel verlegen zijn
 • vaak bang of verdrietig zijn

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind?

Kijk op de website van GGD Hollands Noorden of ga langs bij het opvoedspreekuur. U kunt ook contact opnemen met MEE & De Wering. Of vraag advies aan het Team Jeugd en Gezin van de gemeente.

GGD Hollands Noorden - opvoedspreekuur

Maak telefonisch een afspraak voor het opvoedspreekuur van ma t/m vr van 8.30-16.30 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76F
1781 HK Den Helder
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/bezoeken-aan-het-consultatiebureau
E-mailadres
info@ggdhollandsnoorden.nl
Telefoonnummer
088 01 00 550

MEE & De Wering - opvoeden & opgroeien

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30-17.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Website
www.meewering.nl/opvoeden-opgroeien/werkwijzen
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 007 52 00

Gemeente Den Helder - Team Jeugd en Gezin

Openingstijden balies Klantcontactcentrum:

Alleen open voor dringende zaken op afspraak vanwege coronavirus.

 • \t
 • maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 - 17.00 uur (op afspraak)
 • \t
 • donderdag: 8.30 - 19.30 uur (op afspraak)
 • \t
 • vrijdag: 8.30 - 12.00 uur (op afspraak)

Telefonisch afspraak maken: ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur

Bezoekadres
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
Website
www.denhelder.nl/team-jeugd-en-gezin
Telefoonnummer
14 - 02 23