Schoolkeuze

Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

In groep 8 krijgt uw kind het basisschooladvies. De basisschool geeft aan wat voor middelbare school het beste bij uw kind past. Daarna zoekt u samen met uw kind een school uit.

Op Scholen Op De Kaart en op 10.000 scholen.nl kunt u scholen vinden en met elkaar vergelijken. Waar u op moet letten bij de schoolkeuze leest u op de websites J/M Ouders en Ouders Online.

Komt u er niet uit? Bel met het Team Jeugd en Gezin van de gemeente.

J/M Ouders - kiezen van middelbare school

Website
www.jmouders.nl/middelbare-school-kiezen

Ouders Online - kiezen van middelbare school

Website
www.ouders.nl/middelbareschoolkeuze

Scholen op de kaart

Website
scholenopdekaart.nl

Gemeente Den Helder - Team Jeugd en Gezin

Openingstijden balies Klantcontactcentrum:

Alleen open voor dringende zaken op afspraak vanwege coronavirus.

 • \t
 • maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 - 17.00 uur (op afspraak)
 • \t
 • donderdag: 8.30 - 19.30 uur (op afspraak)
 • \t
 • vrijdag: 8.30 - 12.00 uur (op afspraak)

Telefonisch afspraak maken: ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur

Bezoekadres
Kerkgracht 1
1782 GJ Den Helder
Website
www.denhelder.nl/team-jeugd-en-gezin
Telefoonnummer
14 - 02 23

10.000 scholen

Website
www.10000scholen.nl

Rijksoverheid - passend onderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl | Passend onderwijs

Rijksoverheid - zorgplicht

Website
Rijksoverheid - Zorgplicht

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Neem contact op met 's Heeren Loo of met Esdégé-Reigersdaal. Zij kunnen u informeren en geven u advies.

 

's Heeren Loo

Zorg op maat voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Website
www.sheerenloo.nl
Telefoonnummer
088 036 20 30

Esdégé-Reigersdaal

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.

Bij Esdégé-Reigersdaal vindt u ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een:

  \t
 • lichamelijke beperking
 • \t
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • \t
 • licht verstandelijke beperking (LVB)
 • \t
 • verstandelijke beperking (VB)
 • \t
 • ernstig verstandelijke beperking (EVB)
 • \t
 • ernstig meervoudige beperking (EMB)
 • \t
 • chronische en progressieve ziekte
 • \t
 • Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis

Bezoekadres
J.Duikerweg 1
1703 DH Heerhugowaard
Postadres
Postbus 1065
1700 BB Heerhugowaard
Website
www.esdege-reigersdaal.nl
E-mailadres
clientbureau@esdege-reigersdaal.nl
Telefoonnummer
022 633 20 00

Rijksoverheid - passend onderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl | Passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Website
Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Als u niet tevreden bent over de school van uw kind, kunt u deze dingen doen:

 • Ga in gesprek.
  Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Geef in het gesprek duidelijk aan waar u niet tevreden over bent. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
 • Dien een klacht in.
  Heeft het gesprek met de leerkracht of directeur niet geholpen? U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u hier meer informatie over.
 • Kies een andere school.
  Komt u er niet uit met de school? U kunt uw kind altijd aanmelden bij een andere school. Andere scholen in uw regio vindt u op de website Scholen op de kaart. Informeer eerst goed bij de nieuwe school of ze uw kind als nieuwe leerling aannemen.

Wilt u dat de school uw kind beter passend onderwijs geeft? Komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent helpt u om met de school goede afspraken te maken.

Scholen op de kaart

Website
scholenopdekaart.nl

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Website
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klachten

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk te vinden is. Of als het gedragsproblemen heeft. En bijvoorbeeld van school wordt gestuurd.

Komt u er niet uit met de school? Vraag dan gratis hulp van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u met een plek vinden voor uw kind.

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl