Overlijden en rouw

Op de websites Jonge Helden en Achter de Regenboog staat veel informatie en tips voor kinderen. Ook voor u staat er informatie.

Achter de Regenboog organiseert ook kinderweekenden. Kinderen verwerken dan het verlies met elkaar.

Blijft het moeilijk? Ga naar uw huisarts. De huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een rouwtherapeut. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn.

Uw kind kan ook bellen met de Kindertelefoon. Chatten kan (anoniem) via de website Jouw GGD of de website Praten over verlies.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Website
www.kindertelefoon.nl
Telefoonnummer
0800 04 32

Praten over verlies

Website
www.pratenoververlies.nl

Jouw GGD

Website
www.jouwggd.nl

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Jonge Helden

Website
www.jongehelden.nl

Achter de Regenboog

Website
www.achterderegenboog.nl

Praat over uw gevoelens met familie en vrienden. Of bel, mail of chat met De Luisterlijn. Hier vindt u dag en nacht iemand om mee te praten.

Op de website van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) staat veel informatie. U vindt er adressen waar u terecht kunt voor ondersteuning. Kijk ook op de website van Regelhulp.

Wilt u een hulpverlener spreken? Ga naar uw huisarts. Hij of zij kan u doorverwijzen.

Of neem contact op met maatschappelijk werk van MEE & De Wering. Zij bieden ondersteuning en advies. U kunt ook contact opnemen met een medewerker van GGD Hollands Noorden.

Bent u uw kind verloren? Bij de Vereniging Ouders van een Overleden Kind vindt u lotgenoten. Ouders en opvoeders van een vermoord kind kunnen terecht bij Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Op de website van Uitvaartverzekering wordt ook aandacht besteed aan het verlies van een kind.

Heeft u psychische klachten door het verlies? Neem contact op met MIND Korrelatie voor anonieme en professionele hulp.

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

Website
www.mindkorrelatie.nl
E-mailadres
vraag@korrelatie.nl
Telefoonnummer
0900 14 50 (€ 0,15 per minuut)

GGD Hollands Noorden

Locatie: Gezondheidscentrum

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.30-17.00 uur

Bezoekadres
Bernhardplein 76F
1781 HK Den Helder
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl/contactgegevens
E-mailadres
info@ggdhollandsnoorden.nl
Telefoonnummer
088 010 05 00

Ouders van een Overleden Kind

Website
www.oudersoverledenkind.nl
E-mailadres
info@oudersoverledenkind.nl

Vereniging Ouders van een Vermoord Kind

Website
www.vovk.nl
E-mailadres
ronsluijs@gmail.com
Telefoonnummer
06 30 18 21 15

Uitvaartverzekering - verlies van een kind

Website
www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/verlies-kind

MEE & De Wering - individuele ondersteuning

Website
www.meewering.nl/individuele-ondersteuning

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

Website
www.steunbijverlies.nl

Regelhulp - rouwen en verdriet

Website
www.regelhulp.nl/rouw-en-verdriet

Op de website van het Nibud vindt u informatie over inkomen na het overlijden van een partner.

Verzorgt u een kind of bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan krijgt u mogelijk een nabestaandenuitkering. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank staat informatie.

Is na het overlijden van uw partner uw inkomen lager? Misschien krijgt u toeslagen. Zoals zorgtoeslag of kindgebonden budget. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Belastingdienst - toeslagen

Website
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Telefoonnummer
0800 05 43

Nibud - geldwijzer nabestaanden

Website
www.nibud.nl/geldwijzer-nabestaanden

Sociale Verzekeringsbank - nabestaandenuitkering

Website
www.svb.nl/anw

Zorg tijdens de laatste levensfase heet palliatieve zorg. Op de website Over palliatieve zorg ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken. Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Heeft u vragen over euthanasie? Bespreek deze met uw huisarts. Of neem contact op met de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

Op de website Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland vindt u meer informatie over palliatieve zorg. U kunt ook bellen. Bij Humanitas vindt u vrijwilligers die u thuis ondersteunen. Of ga langs bij het Inloophuis Den Helder.

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Website
www.ongeneeslijk.nl

Inloophuis Den Helder e.o.

Vrije inloop: di, wo en do 10.00-16.00 uur en woensdagavond 19.00-21.30 uur.
Geen vrije inloop: maandag 13.00-14.30 uur en vrijdag 13.30-16.30 uur.

Bezoekadres
Marsdiepstraat 621a
1784 AM Den Helder
Postadres
Marsdiepstraat 621a
Website
www.inloophuisdenhelder.nl
E-mailadres
info@inloophuisdenhelder.nl
Telefoonnummer
022 374 70 41

Netwerk Palliatieve Zorg Kop van Noord-Holland

Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Drechterwaard 100- 104
1824 DX Alkmaar
Postadres
Drechterwaard 100- 104
Website
www.netwerkpalliatievezorg.nl/Kop-van-Noord-Holland
Telefoonnummer
072 541 46 00

Humanitas - terminale zorg

Bezoekadres
Bernhardplein 76 H
1781 HK Den Helder
Website
www.humanitas.nl/kop-van-noord-holland/vrijwillige-palliatieve-terminale-zorg-vptz
E-mailadres
g.tijm@humanitas.nl of o.vanmoorselaar@humanitas.nl
Telefoonnummer
06 13 95 0431 of 06 35 12 0550

Over palliatieve zorg

Website
www.overpalliatievezorg.nl

Rijksoverheid - palliatieve zorg

Website
www.rijksoverheid.nl/palliatieve-zorg

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Website
www.nvve.nl
Telefoonnummer
020 62 00 690