Dossier van mijn kind

In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

  • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
  • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
  • informatie over de behandeling
  • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

Website
Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

PrivacyApp jeugdhulp

Geeft antwoord op uw vragen over het inzien en delen van informatie uit het dossier van uw kind.

Website
www.jeugdconnect.nl/privacy

Het dossier van uw kind mag bekeken worden door:

  • de jeugdhulpverleners van uw kind
  • uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is
  • uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar

Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u, uw kind of de hulpverlener.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

Website
Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

PrivacyApp jeugdhulp

Geeft antwoord op uw vragen over het inzien en delen van informatie uit het dossier van uw kind.

Website
www.jeugdconnect.nl/privacy

U kunt alleen foute gegevens aan laten passen. Bijvoorbeeld de naam van de school als deze niet klopt. De mening van de jeugdhulpverlener kunt u niet aanpassen. Wel kunt u uw eigen mening laten toevoegen aan het dossier.

Dat doet u door een brief te sturen. U stuurt de brief naar de jeugdhulpverlener of iemand anders die het dossier bewaart. Hij of zij maakt dan een afspraak met u voor een gesprek.

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan u helpen. Bijvoorbeeld met het schrijven van de brief. Of door mee te gaan naar het gesprek.

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

Website
jeugdstem.nl
E-mailadres
info@jeugdstem.nl
Telefoonnummer
088 555 10 00