Inburgering

Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

  • welke lessen u gaat volgen
  • welke hulp u kunt krijgen
  • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

U kunt bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgeringsexamen.


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Geef u op voor taalontmoetingen bij Taalklik. Het ROC geeft 1 keer per maand een cursus taal en rekenen in de bibliotheek. U kunt in de bibliotheek ook terecht voor het taalcafé en een leeskring. Op de websites vindt u meer informatie.

Of vraag bij Vluchtelingenwerk om een taalmaatje.

Taalklik - Taalontmoetingen

Bezoekadres
Kievitstraat 31
Postadres
Postbus 250
1780 AG Den Helder
Website
www.rockopnh.nl
E-mailadres
info@rockopnh.nl
Telefoonnummer
0223 61 12 60

KopGroep Bibliotheken

Open: ma t/m vr 10.00 - 20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bezoekadres
Keizersgracht 94
1781 BB Den Helder
Postadres
Postbus 493
1780 AL Den Helder
Website
www.kopgroepbibliotheken.nl
E-mailadres
school7@kopgroepbibliotheken.nl
Telefoonnummer
022 362 34 34

Bibliotheek Julianadorp

Bezoekadres
Keysers Plaet 1023
1788 ET Julianadorp
Website
www.kopgroepbibliotheken.nl
E-mailadres
julianadorp@kopgroepbibliotheken.nl
Telefoonnummer
0223 642 354

Bibliotheek Nieuw Den Helder

Bezoekadres
Marsdiepstraat 272
1784 AV Den Helder
Website
www.kopgroepbibliotheken.nl
E-mailadres
ndh@kopgroepbibliotheken.nl
Telefoonnummer
0223 613 939

Bibliotheek De Schooten

Bezoekadres
Vrede en Vrijheid 1b
1785 RL Den Helder
Website
www.kopgroepbibliotheken.nl/servicepunt-de-schooten
E-mailadres
servicepuntdeschooten@kopgroepbibliotheken.nl
Telefoonnummer
0223 69 79 62

ROC - educatie en inburgering

Website
www.rockopnh.nl/educatie-en-inburgering
E-mailadres
educatie@rockopnh.nl
Telefoonnummer
06 35 12 24 81

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland - locatie Den Helder

Bezoekadres
Pastoor Koopmanweg 40
1784 NX Den Helder
Website
www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland
E-mailadres
denhelder@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer
06 23 47 37 58

ROC Kop van Noord-Holland

Bezoekadres
Sperwerstraat 4
1780 AG Den Helder
Postadres
Website
www.rockopnh.nl
E-mailadres
info@rockopnh.nl
Telefoonnummer
0223 61 12 00

Het begint met taal - Taalcoach

Website
www.hetbegintmettaal.nl/vind-je-taalcoach

Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Website
Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

  • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
  • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl
E-mailadres
info@uaf.nl
Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen

Website
Werkwijzer Vluchtelingen

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

  • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
  • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

  • een familielid, mantelzorger of iemand anders uit uw eigen netwerk
  • uw persoonlijk begeleider of ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie, of
  • een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Onafhankelijke cliëntondersteuning vindt u bij MEE & De Wering, bij Mantelzorgcentrum en bij RCO De Hoofdzaak. Dit is gratis.

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is het expertisecentrum mantelzorg voor de Kop van Noord-Holland. 

Bezoekadres
Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22
1785 JP Den Helder
Website
www.mantelzorgcentrum.nl
E-mailadres
info@mantelzorgcentrum.nl
Telefoonnummer
022 374 70 09

MEE & De Wering - cliëntondersteuning

Klik op Ik zoek hulp.

Openingstijden: ma t/m vr 8.30-17.00 uur. Telefonisch aanmelden tussen 9.00-12.00 uur.

Bezoekadres
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
Website
www.meewering.nl
E-mailadres
info@meewering.nl
Telefoonnummer
088 007 52 00

RCO De Hoofdzaak - cliëntondersteuning

Bezoekadres
Bernardplein 76C
1781 HK Den Helder
Website
www.rcodehoofdzaak.org/clientondersteuning
E-mailadres
clientondersteuning-kop@rcodehoofdzaak.org
Telefoonnummer
022 368 46 96

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555