Uw wilsverklaring; een gevoelig én belangrijk onderwerp

Wanneer we nadenken over onze oude dag, denken we vaak aan hoe we ons gepensioneerde leven voor ons zien. Wanneer u ouder wordt, zal ook de manier waarop u overlijdt een onderwerp worden waar u over na kunt denken en over kunt praten met anderen. In dit artikel informeren we u over een wilsverklaring. Dit is een document waarin u aangeeft welke medische behandelingen u wel of niet meer wilt. Maar waarom is het belangrijk om dit vast te leggen? En hoe stelt u een wilsverklaring op? Dat leest u in dit artikel. 
 

Neem uw tijd om na te denken

Het opstellen van een wilsverklaring is voor veel mensen een moeilijke taak. Niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn of haar omgeving. Het is dan ook heel normaal om, bijvoorbeeld na het lezen van dit artikel, wat tijd nodig te hebben om te bedenken wat u met deze informatie wilt doen. Denk daarom rustig na en praat over uw gedachten met uw naasten of uw huisarts. 
 

Waarom is een wilsverklaring belangrijk? 

Het kan zo zijn dat u op een dag zelf niet meer kunt aangeven wat voor medische behandelingen u wel of niet meer wilt. Bijvoorbeeld wanneer u dementerend wordt of als u een hartstilstand heeft. In een wilsverklaring legt u vast hoe u wilt dat een arts dan handelt. We leggen in twee voorbeeldsituaties uit waarom dat belangrijk is. 
 

  1. U bent dementerend. Stel u bent dementerend, en kan daardoor niet meer zelfstandig wonen. U herkent uw geliefden niet meer en u ervaart angst voor het zorgend personeel in uw verzorgingshuis. Op een dag valt u in het verzorgingstehuis en breekt uw heup. U kunt op dat moment zelf niet meer bepalen welke zorg u wilt ontvangen. Daarom legt u uw keuze voordat u dementerend wordt vast in een wilsverklaring. Daar kunt u in vastleggen dat de arts er alles aan moet doen om uw leven te verlengen. Maar u kunt ook nu besluiten dat u dat dan niet meer wilt. U besluit dan bijvoorbeeld dat u liever wilt dat de arts u niet behandelt, maar de pijn alleen verzacht tot u komt te overlijden. 
     
  2. U krijgt een hartstilstand. Een ander voorbeeld; stel u wordt ongeneeslijk ziek, bijvoorbeeld door ALS, kanker of MS, waardoor u afhankelijk wordt van de zorg van anderen en uw kwaliteit van leven minder is dan u had gehoopt. Dan kunt u er nu voor kiezen om vast te leggen dat u dan niet in leven gehouden wilt worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat, als u een hartstilstand krijgt, u niet gereanimeerd wordt en komt te overlijden. 
     

Een wilsverklaring opstellen

Wanneer u overweegt een wilsverklaring op te opstellen, zijn er een aantal onderwerpen waar u over na kunt denken. Op deze website van de overheid leest u wat u in een wilsverklaring kunt vastleggen. Ook zijn er veel praktische tips en documenten die u kunnen helpen. 

Het is belangrijk om uw wilsverklaring te bespreken met uw naasten en uw huisarts. Zo weten zij wat u graag wilt en kunnen er geen onduidelijkheden ontstaan. Uw wilsverklaring is een geldig document wanneer u uw handtekening  en een datum plaats. U kunt uw wilsverklaring altijd wijzigen. Bespreek wijzigingen wel weer met de huisarts. 
 

De uitvoering van een wilsverklaring

Belangrijk om te weten is dat wanneer u vastlegt dat u iets niet meer wilt, een arts verplicht is hiernaar te handelen. Bijvoorbeeld als u niet gereanimeerd wilt worden. Dit heet een “wilsverklaring tot niet-reanimeren”. Legt u vast dat u iets wel wil, bijvoorbeeld euthanasie in een voor u ondragelijke situatie, dan is een arts niet verplicht uw wilsverklaring uit te voeren. Juist hierom is het belangrijk uw wilsverklaring met uw arts te bespreken. Zo is de kans dat een arts twijfelt over uw wilsverklaring, mogelijk kleiner en kan een arts met meer zekerheid uw wilsverklaring interpreteren. Overigens geeft een wilsverklaring nooit garantie dat deze ook werkelijk wordt uitgevoerd. Een arts bekijkt per individuele situatie en wilsverklaring, wat volgens hem of haar een juiste manier is om te handelen. Uw huisarts kan u hierover meer uitleg bieden.
 

Een gevoelig onderwerp

Zoals we al aangaven, is het heel normaal dat uw wilsverklaring een gevoelig onderwerp is. Voor u en uw omgeving kan het moeilijk te bevatten zijn dat u in sommige situaties misschien liever te overlijden komt dan dat u door wilt leven. Het kan helpen om zowel uw gevoel over als de gedachten achter uw wilsverklaring te bespreken. Zo kunnen u en uw omgeving uw keuzes een plek geven en accepteren. Daarna zult u wellicht merken dat het vastleggen van uw wilsverklaring, u ook rust en vertrouwen kan bieden.