Migrant, vluchteling of asielzoeker; krijgen ze een warm welkom?

Als bewoner van deze aarde mag u niet zomaar in ieder land gaan wonen. Afgelopen tijd heeft u de termen migrant, vluchteling of asielzoeker waarschijnlijk weer regelmatig voorbij horen komen in het nieuws. Deze termen kunnen verwarrend zijn. Ze vertegenwoordigen namelijk verschillende groepen mensen. Mensen zijn snel geneigd om mensen van een niet-Nederlandse afkomst over één kam te scheren. Uitspraken als ‘ik betaal belasting voor deze mensen’ of ‘we moeten eerst voor onszelf zorgen’ zien we vaak in de reacties van mensen. In dit artikel leggen we u uit wat welke groepen mensen Nederland binnenkomen, wat er met hen gebeurt en waarom ze allemaal uniek zijn. 
 

(Economische) migranten 

Migranten zijn mensen die vrijwillig hun eigen land verlaten om op zoek te gaan naar een beter leven in een ander land. Voor iedereen die naar Nederland wil migreren en hier voor langere tijd wil blijven, heeft de Nederlandse overheid een migratiebeleid opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat de overheid legale migratieroutes wil bevorderen zodat mensen niet illegaal Nederland binnenkomen. 

Nu kunt u zich afvragen waarom deze mensen naar Nederland zouden willen komen. We geven u graag een voorbeeld. Stel dat u net klaar bent met uw opleiding en graag wilt beginnen aan een eerste baan. U en uw partner zijn op zoek naar een huis samen en dat moet u natuurlijk kunnen betalen. Misschien wilt u bijvoorbeeld over een paar jaar een gezin stichten. Dan is een stabiele inkomstenbron natuurlijk van groot belang. Maar in het land waar u woont, kunt u geen werk vinden. En heeft u dus ook geen inkomen. De overheid in het land waar u woont, zorgt ook niet voor een uitkering. Dan kan het opeens heel aantrekkelijk zijn om in naar een land als Nederland te migreren, waar we een stabiele economie hebben. 

Zoals u merkt, zit er meer achter een migrant in Nederland dan de zoektocht naar meer rijkdom. Als Nederlander kunt u denken: ‘deze mensen pakken mijn baan in Nederland af’. Echter kunt u ook denken: ‘deze hoogopgeleide mensen kunnen goed een functie in Nederland vullen en dragen bij aan onze economie. Als ik in hun schoenen zou staan, zou ik misschien ook willen migreren naar een land waar ik meer kans heb op een goed leven’. 


Vluchtelingen 

Waar een migrant zijn of haar thuisland vrijwillig en veilig verlaat, is dat voor een vluchteling heel anders. Zoals de naam al duidt, is een vluchteling op de vlucht. Ze lopen risico voor vervolging, wat inhoudt dat ze ergens voor aangeklaagd worden. Redenen voor vervolging waar mensen voor op de vlucht gaan, kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, zoals LHBTI-mensen in Iran. Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging en in sommige landen is de overheid degene die verantwoordelijk is voor de vervolging. Dit zien we op dit moment bijvoorbeeld bij Oekraïense vluchtelingen die hun land verlaten nu dat in oorlog is met Rusland. Maar vlak na de Tweede Wereldoorlog vertrokken bijvoorbeeld honderdduizenden Nederlanders naar Amerika en Australië, uit angst voor een nieuwe oorlog. 


Asielzoekers

Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, maar er is nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft. Tijdens de asielprocedure wordt dus vastgesteld of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. In Nederland bepaalt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling. 


Een warm welkom

Zoals u merkt zijn er allerlei verschillende redenen voor mensen om hun thuisland te verlaten. Als u zich in hen verplaatst, zult u merken dat er meer begrip ontstaat voor de migranten, vluchtelingen en asielzoekers die nu in Nederland zijn. Natuurlijk kunt u zich nog steeds zorgen maken over het effect dat zij hebben op onze samenleving, maar we hopen dat u ze nu meer op een menselijke en begripvolle manier bekijkt. Tenslotte is de veiligheid, de rijkdom of armoede van de plek waar een persoon geboren wordt, geen vrije keuze maar een gegeven.